VOP | Auto-inzercePodmínky služeb a zpracování osobních údajů serveru Auto-Inzerce.cz

Auto-Inzerce.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Lucie Purčová, se sídlem Vaculíkova 531/8, Brno Lesná 638 00, IČO 01007173 dále jen Provozovatel.

Majitel nebo správce serveru umožňuje ZDARMA zveřejňovat a vyhledávat nabídky automobilů, motocyklů a auto-moto dílů.
Inzerent nesmí zveřejňovat podnikatelskou činnost. Autobazary, Motobazary, Vrakoviště mohou inzerovat pouze jednotlivé vozy, motocykly, nebo díly, nikoliv své služby.

Vkládejte prosím pouze inzeráty odpovídající zaměření serveru - tj. inzerce automobilů, motocyklů a auto-moto dílů. Veškerá jiná témata inzerce budou smazána.

Veškeré služby Auto-Inzerce.cz jsou inzerentům poskytovány ZDARMA.
Inzerent může využít i placených služeb, jako topování inzerátů, nebo reklamních bannerů.
Při výpadku serveru delší jak 24 hod., budou placené inzeráty kompenzovány stejnou časovou délkou výpadku.

Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán. Před vymazáním bude inzerentovi zaslán email o automatickém odstranění inzerátu.

Správce a majitel Auto-inzerce.cz podle zákona není odpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátu. Není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob a není tedy zodpovědný za způsobené škody.

Správce a majitel serveru Auto-Inzerce.cz nezodpovídá za vzniklé škody při nákupu, prodeji inzerovaných produktů. Dále nezodpovídá za prodej, dodání, platby, kvalitu, původ nabízených automobilů, motocyklů a náhradních auto-moto dílů. Pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím.

Správce a majitel prohlašuje, že podnikne veškerá možná opatření, aby data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Správce a majitel Auto-Inzerce.cz podle zákona není odpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátu. Není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob a není tedy zodpovědný za způsobené škody.

Správce a majitel si vyhrazuje veškeré právo na úpravy znění inzerce, popřípadě i vymazání z libovolného důvodu bez odůvodnění.

Správce a majitel Auto-inzerce.cz nenese žádnou zodpovědnost za zneužití osobních dat Inzerenta uvedených v inzerátu.

Správce a majitel Auto-Inzerce.cz je oprávněn server kdykoliv pozastavit za účelem oprav, vylepšení, změn, bez předchozího oznámení inzerentům.
Inzerent odpovídá za obsah inzerátu, fotografie nebo jiných souborů připojených k publikovanému inzerátu. Odpovídá za to, že obsahem inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob.
Inzerent musí dodržovat zákony platné v České republice. Správce a majitel Auto-inzerce.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu nebo fotografie.

Inzerent musí dodržovat zákony platné v České republice. Při porušení tohoto pravidla je inzerát okamžitě zrušen a případ nahlášen příslušnému orgánu.

Pokud inzerent podá nebo napíše topovaný zakázaný inzerát, bude bez náhrady vrácení peněz tento inzerát smazán.

Inzerent může být blokován pokud provádí něco v rozporu s podmínkami Auto-Inzerce.cz. Doba blokování inzerenta se odvíjí od závažnosti porušení podmínek a pravidel na serveru Auto-Inzerce.cz.

Připojí-li inzerent k inzerátu fotografie, jichž je autorem, uděluje okamžikem vložením inzerátu na server správci a majiteli Auto-Inzerce.cz bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito podmínkami.

Zaškrtnutím kteréhokoliv z dále uvedených políček a odesláním tohoto souhlasu uděluji souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů správci, jakožto správcem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. nebo poštou. Zaškrtnutím políčka s podmínkami a odesláním vyplněného formuláře z této webové stránky vyjadřuji svůj závazek dodržet následující ujednání a uvedené závazky.

Platební podmínky Auto-Inzerce.cz:
V případě zájmu o aktivování topovaného inzerátu, může inzerent přes platební bránu zřízenou a provozovanou firmou GOPAY s.r.o. zvýhodnit svůj inzerát pořadím před inzeráty podané ZDARMA.

Po provedení platby je inzerát ihned aktivován a zvýhodněn na dobu 7 dnů. Po uplynutí doby bude inzerát posuzován jako inzerát ZDARMA.

Veškeré citlivé informace prováděné při platbách přes platební bránu jsou chráněny a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

V případě souhlasu s platebními podmínkami, a při zakoupení služby Auto-Inzerce.cz dává inzerent poskytovateli služby platební brány souhlas se zpracováním kontaktních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, musí inzerent vyjádřit tento nesouhlas písemně.

Kontaktní údaje, které inzerent uvede při objednání, slouží výhradně pro potřeby Auto-Inzerce.cz a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.


Pro každý autobazar v ČR - za každých 20 vložených inzerátu nabízíme BANNER na 10 dní ZDARMA.

Auto Inzerce zdarma, prodej nových i ojetých aut, motorek a náhradních dílů.

Inzerce -  auto moto díly, náhradní díly a příslušenství.

TOPujte Inzerát a získáte předvyplněnou kupní smlouvu, plnou moc a ceduli za okno.

 

Kontaktujte nás

Lucie Purčová, IČO 01007173, Vaculíkova 531/8, Brno Lesná 638 00
+420 739 079 395
Email: info@auto-inzerce.cz


Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů