Ochrana osobních údajů | Auto-inzercePodmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lucie Purčová, IČO 01007173, Vaculíkova 531/8, Brno Lesná 638 00 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou Adresa: Bystrc 1273, 635 00 Brno-Bystrc
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zájemce o poskytovatelské služby Správce (dále jen „Zájemce“) poskytnul nebo osobní údaje, které Správce získal na základě Zájemcem vyplněné objednávky.
 2. Správce zpracovává Zájemcovy identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním Zájemce poskytuje svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, kterým je komunikace těchto údajů nezbytná z důvodu vykonání smlouvy mezi Zájemcem a Správcem. Jedná se o osoby následně uvedené:
 1. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby, kterým je komunikace určitých osobních údajů

Zájemce nezbytná z důvodu fungování služeb poskytnutých Správcem:

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 1. Dále má Zájemce právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce také prohlašuje, že tyto osoby znají obsah jejich povinností vzhledem k osobním údajům Zájemce a garantují respekt těchto povinností.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky nebo dotazu z internetového formuláře Zájemce potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. S těmito podmínkami Zájemce souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na Zájemcovu e-mailovou adresu, kterou správci poskytl. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.04.2021.


Pro každý autobazar v ČR - za každých 20 vložených inzerátu nabízíme BANNER na 10 dní ZDARMA.

Auto Inzerce zdarma, prodej nových i ojetých aut, motorek a náhradních dílů.

Inzerce -  auto moto díly, náhradní díly a příslušenství.

TOPujte Inzerát a získáte předvyplněnou kupní smlouvu, plnou moc a ceduli za okno.

 

Kontaktujte nás

Lucie Purčová, IČO 01007173, Vaculíkova 531/8, Brno Lesná 638 00
+420 739 079 395
Email: info@auto-inzerce.cz


Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů